Jørgen Mogensen

    Dianalund kommunes byvåben   

Kommunalpolitik

Vi har alle et ansvar for hvordan vores kommune udvikler sig. Et sådant ansvar har jeg altid påtaget mig. I årene 1986 til 2007 sad jeg således i kommunalbestyrelsen for Dianalund kommune, og har som sådan på godt og ondt været med til at præge udviklingen i over halvdelen af den periode kommunen eksisterede. Jeg sad i sidste periode i:

Økonomiudvalget

Teknisk udvalg

Styregruppen vedr. Skolebyggeri

Styregruppen vedr. ombygningen af Mølleparken

Styregruppen vedr. kommunens planstrategi

Klagerådet

Koordinationsudvalget

Desuden var jeg af kommunalbestyrelsen indvalgt i bestyrelsen for Dianalund Boligforening

Andet politisk arbejde

Jeg har været medlem af SF fra 1979 til 2019, og har haft en række tillidsposter her: Amtsformand, formand for den lokale partiforening, folketingskandidat, medlem af interne partiudvalg etc.


I dag er jeg ikke medlem af noget parti.

Jeg trådte ind i kommunalpolitik, da mine børn ikke kunne blive passet, og fordi det er bedre at gøre noget, end blot at tale om det.